Cydweithio

Mae cydweithio’n allweddol i adeiladu diwydiant cynaliadwy newydd lle mae pawb ar eu hennill a lle mae newid cyfiawn i sero net. Mae tîm prosiect Gwynt Glas yn gweithio ar y cyd ar draws pob maes datblygu prosiect i gyflymu’r broses o gyflawni’r canlyniadau amgylcheddol, economaidd a chymdeithasol gorau posibl.

Partneriaid Diwydiant

Cadwyn Gyflenwi

Addysg ac Ymchwil