Ymgynghoriad

Fel rhan o'n hymgynghoriad, mae angen inni ddeall eich barn. Os ydych yn aelod o grŵp neu sefydliad, yn bartner posibl, yn fusnes lleol, neu'n berson â diddordeb, hoffem glywed eich adborth neu gyngor.

Digwyddiadau Ymgynghori Galw Heibio Pysgodfeydd Masnachol

Yn ystod 2022 cwrddom â chynrychiolwyr o bysgodfeydd lleol a busnesau i rannu ein cynnig prosiect cam cynnar a chael adborth a gwybodaeth werthfawr am yr ardal leol. Cynhaliwyd digwyddiadau yn Aberdaugleddau, Brixham, Newlyn, a Padstow. Diolch i bawb a fynychodd.


Os hoffech ragor o wybodaeth am y digwyddiadau hyn, anfonwch e-bost atom i: info@gwyntglas.com

Pe baem yn llwyddo i ennill prydles gwely'r môr, byddem yn cynnal digwyddiadau ymgynghori cyhoeddus yn 2025. 
 

I gydnabod ein gwreiddiau Celtaidd, dewiswyd Gwynt Glas fel yr enw ar gyfer y prosiect