Y Gadwyn Gyflenwi

Gwynt Glas is holding a second local supply chain event on Thursday 22nd June 2023 at Petroc College, Barnstaple.

The event is open to businesses interested in learning more about Celtic Sea Floating Offshore Wind industry developments and participating in potential opportunities from the construction and operation of Gwynt Glas, subject to the project obtaining the permissions and leases required to develop a 1GW wind farm project. 

Spaces are limited so to help planning, please register here: Gwynt Glas Supply Chain Briefing Event - Devon

Bydd datblygu cadwyn gyflenwi ranbarthol arbenigol a dibynadwy yn rhan bwysig o brosiect Gwynt Glas, yn cefnogi cymunedau arfordirol a chreu buddion hirdymor i’r rhanbarth.

Mae Sir Benfro eisoes yn ganolfan ynni, a hithau wedi croesawu technolegau sefydledig fel nwy a phetrocemegol, mae'r rhanbarth bellach yn gartref i sectorau sy'n dod i'r amlwg mewn ynni adnewyddadwy.

Mae treftadaeth y de-orllewin, ei sylfaen dalent a 300 milltir o arfordir wedi helpu i greu sector morol sylweddol gyda mynediad i rwydwaith mawr o gwmnïau a sefydliadau morol sydd bellach eisiau sefydlu’r rhanbarth fel canolfan ar gyfer diwydiant morol-dechnoleg a diwydiant ynni ar y môr.

“Rydym yn credu’n gryf y bydd Gwynt Glas yn gatalydd ar gyfer twf pellach yn y gadwyn gyflenwi ledled y DU sy’n rhywbeth rydym ni fel cwmni yn gefnogol iawn iddo. Byddwn yn defnyddio ein profiad ym maes ynni gwynt ar y môr i helpu i ddod â chyfleoedd i gwmnïau lleol, rhanbarthol a chenedlaethol ar y prosiect hwn.

“Mae gwynt arnofiol alltraeth yn dechnoleg newydd gyffrous a bydd yn dod â mewnfuddsoddiad mawr ei angen a all adfywio economïau a chymunedau arfordirol.”

Sioban Butler, Rheolwr Caffael

Os hoffech ragor o wybodaeth am y gadwyn gyflenwi, neu os hoffech gofrestru eich diddordeb mewn gweithio gyda ni, cliciwch yma i lenwi ffurflen ddiddordeb y gadwyn gyflenwi.