Ein Gwerthoedd

Mae tîm Gwynt Glas wedi ymrwymo i’r cysyniad o fod yn ‘gymydog da’ a hyrwyddo ein gwerthoedd prosiect craidd yn y ffordd rydym yn gwneud busnes. Byddwn bob amser yn ymdrechu i fod yn:

gyfrifol

Datblygwr cyfrifol, yn dangos agwedd ystyriol drwy gydbwyso effeithiau cymdeithasol, amgylcheddol ac economaidd yn ogystal â gwneud y gorau o fuddion rhanbarthol lleol

credible

Cyflawni ymchwil ar sail tystiolaeth

hawddgar

Tîm hawdd mynd ato, cymwys, ymatebol a rhyngweithiol

dibynadwy

Datblygwr y gellir ymddiried ynddo ac sy’n cael ei barchu gydag ethos cryf o gyflwyno buddion hirdymor, yn enwedig i Gymru a de-orllewin Lloegr

cynhwysol

Gwrando a dysgu drwy ymgynghori a rhyngweithio â phartneriaid, busnesau lleol a chymunedau

Gwneir holl weithgareddau'r prosiect, cyfleoedd ymgysylltu a phenderfyniadau gyda'r gwerthoedd hyn mewn golwg.