Ein Tîm

“Mae tîm Gwynt Glas yn cyfuno arbenigedd lleol â gwybodaeth fyd-eang am y diwydiant. Cafodd tîm DP Energy UK Doc Penfro a fu’n canolbwyntio ar y prosiect hwn eu geni a’u magu yng Nghymru ac maent yn angerddol am gefnogi twf sector ynni newydd a all gynnal swyddi medrus sy’n talu’n dda ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol mewn rhanbarthau arfordirol, yng Nghymru ac yn ne-orllewin Lloegr. Mae cael traed ar lawr gwlad yn y rhanbarthau, wedi’u hategu gan gyfoeth o brofiad ar draws y tîm sy’n gweithio ar y cyfle hwn yn y Môr Celtaidd, yn profi i fod yn fformiwla wych i sicrhau ein bod yn manteisio ar gyfleoedd lleol ac yn gwneud y gorau o’r buddion.”

Mark Hazelton, Cyfarwyddwr Prosiect Gwynt Glas

$team_member['title'.LANGX] Headshot Photograph

Mark Hazelton

Cyfarwyddwr y Prosiect

Cyfarwyddwr y Prosiect. Daw Mark â chyfoeth o brofiad o weithio mewn amrywiaeth o rolau datblygu, cynllunio a pholisi yn y diwydiant gwynt ar y môr. Bu’n gweithio yn Ystâd y Goron, rheolwyr gwely’r môr, a’r Sefydliad Rheoli Morol, awdurdod trwyddedu morol y DU, cyn ymuno ag EDF Renewables UK lle mae wedi arwain datblygiad amrywiaeth o brosiectau ffermydd gwynt a chyfleoedd datblygu.

$team_member['title'.LANGX] Headshot Photograph

Claire Melrose

Rheolwr Caniatâd

Mae gan Claire brofiad arbenigol yn y sector ynni adnewyddadwy ar y môr, ar ôl gweithio ar fferm wynt alltraeth Neart na Gaoithe EDF Renewables o’r datblygiad hyd at y gwaith adeiladu. Mae'n aelod o nifer o grwpiau arbenigol Grŵp Gweithredu Amgylcheddol OTNR ac mae'n ymwneud â phrosiect ymchwil ecoleg dyfnforol. Mae'n aelod o'r Grŵp Cyswllt Pysgodfeydd ag Ynni Adnewyddadwy Gwlyb ac Alltraeth (FLOWW).

$team_member['title'.LANGX] Headshot Photograph

Pascale De Muynck

Rheolwr Prosiect Technegol
$team_member['title'.LANGX] Headshot Photograph

Chris Williams

Rheolwr Cyflawni Strategol

Mae Chris yn Beiriannydd Sifil Siartredig gyda 30 mlynedd o brofiad yn cyflawni prosiectau ynni adnewyddadwy masnachol a pheirianneg. Ymunodd â DP Energy yn 2021. Ymhlith uchafbwyntiau ei yrfa mae gweithio ar y cynllun amddiffyn môr 32km ar Wastadeddau Cil-y-coed, prosiect hydro pen isel mwyaf y DU yng Nghored Beeston ar Afon Trent, a Fferm Wynt 50MW Mynydd y Betws yn ne Cymru. Arweiniodd ddatblygiad technoleg DeltaStream a’r safle prawf yn Ramsey Sound a sicrhaodd £13.5m i Bombora i adeiladu prototeip o drawsnewidydd ynni tonnau 1.5MW. 

$team_member['title'.LANGX] Headshot Photograph

Sioban Butler

Arweinydd Cyllid a Chaffael
$team_member['title'.LANGX] Headshot Photograph

Rob Morris

Arweinydd Masnachol

Mae Rob yn Rheolwr Cynigion Strategol yn EDF Renewables UK & Ireland, lle mae’n canolbwyntio ar gyfleoedd prydlesu ynni gwynt ar y môr a llwybrau i’r farchnad. Cyn hynny bu’n arwain tîm Strategaeth EDFR, gan gefnogi twf busnes hirdymor ar draws technolegau lluosog. Cyn ymuno ag EDF Renewables, bu Rob yn gweithio i Wood Mackenzie, cwmni ymgynghori ynni byd-eang blaenllaw.

$team_member['title'.LANGX] Headshot Photograph

David Ogunjimi

Rheolwr Peirianneg

Get in Touch

Ffion Wright, DP Energy

DP Energy

I gysylltu â DP Energy cysylltwch â'r Rheolwr Rhanddeiliaid a Chyfathrebu:
Ffion Wright – Ffion.wright@dpenergy.com

Ffion Wright, DP Energy

EDF Renewables

I gysylltu ag EDF-Renewables cysylltwch â’r Rheolwr Materion Allanol Cymreig:
Ffion Davies – Ffion.Davies@edf-re.uk